GOTT LIV FÖR ALLA

Workshops som ökar förståelsen och inspirerar professionella och anhöriga att se möjligheter istället för hinder för barn med flerfunktionsnedsättning och deras familjer.

Därför vill vi skapa

Ett gott liv – för alla

Förebyggande arbete för hela familjen

Ända sedan vi båda två blev föräldrar till varsitt barn med flerfunktionsnedsättning har vi ställt oss frågan "Hur kan vi hjälpa andra som hamnar i samma situation". Målet med våra workshops är att barn och unga med flerfunktionsnedsättning och deras familjer ska få bättre förutsättningar att leva ett gott liv.

 

Varför ett gott liv – för alla?

Därför

När ett barn föds med flerfunktionsnedsättning involveras många olika aktörer inom vård och omsorg. Det påverkar också alla familjemedlemmars liv i mycket hög grad. Beroende på vilket stöd barnet, syskon och föräldrar får påverkas möjligheterna till ett gott liv – för hela familjen.

Forskning visar att antalet skilsmässor och förekomsten av utbrändhet och depression är högre i dessa familjer och att både yrkesliv och det sociala livet påverkas märkbart, liksom att barnets mående i hög grad är kopplat till hur mycket tid och energi föräldrarna lägger ned. Ett bra bemötande och stöd – med direktsamverkan mellan aktörerna – liksom ett helhetsperspektiv på alla familjemedlemmar, är viktiga friskfaktorer som kan bidra till ett gott liv för hela familjen.

 

Med hjälp av workshops för professionella och anhöriga vill vi öka kunskapen om vad familjer behöver för att kunna leva ett gott liv. Det handlar om att skapa förståelse hos professionella men också att få anhöriga att under konstruktiva, pedagogiska former, hitta verktyg för ett gott liv.

Vi vill utifrån boken ”När du ler stannar tiden” erbjuda workshops till anhöriga och yrkesverksamma inom neonatalvård, barnhälsovård, habilitering, neuropediatrik samt vårdutbildningar i hela landet. Genom att varva gruppsamtal med olika rollspel och övningar kommer deltagarna att ges inblick i de faser många familjer som har ett barn med flerfunktionsnedsättning går igenom, och hur ett bra professionellt bemötande med tvärvetenskaplig samverkan kan se ut.

 

Målet med våra workshops är att barn och unga med flerfunktionsnedsättning och deras familjer ska få bättre förutsättningar att leva ett gott liv. När man går hem från vår workshop ska man, oavsett om man är professionell eller anhörig, känna sig upplyft och full av ny energi till att ta ett litet steg i en ny riktning.

 

Kontakt

Ett gott liv – för alla

 

Ett gott liv – för alla drivs av Anna Pella, Pella Produktion AB. Anna är förälder, frilansjournalist och författare till När du ler stannar tiden. Till sin hjälp har hon Lotta Frecon, förälder och pedagog.

 

Anna Pella

anna@gottlivforalla.se

 

Lotta Frecon

lotta@gottlivforalla.se